top of page
EU%20logo%20(1)_edited.png
Helvetas Vietnam logo (1).png
Landa_logo-removebg-preview (1).png
CCRD_logo_white-removebg-preview.png
Giới thiệu

Trang thông tin này là một hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A - Secure Land Rights for All) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas và LANDA)/CCRD đồng chủ trì, thực hiện trong thời gian 03 năm từ 01/06/2020 đến 31/05/2023.

 

Dự án nhằm góp phần thúc đẩy và tăng cường hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam. 

Thành phần: Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ; đơn vị thực hiện là HELVETAS và Liên minh Đất đai (LANDA) do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) làm đại diện điều phối. HELVETAS chịu trách nhiệm quản lý và giám sát thực hiện dự án, LANDA / CCRD đóng vai trò hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật liên quan tới quản lý và sử dụng tài nguyên đất và rừng. Dự án sẽ phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành các cấp như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc - Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc/Ban Dân tộc các tỉnh, Bộ / Sở Tài nguyên & Môi trường và Bộ / Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và các chuyên gia hàng đầu cùng tham gia và thúc đẩy triển khai các hoạt động của dự án.

Thông qua dự án, các thành viên LANDA và Ban hòa giải cơ sở được nâng cao năng lực để hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số đảm bảo quyền tiếp cận sử dụng đất và tài nguyên rừng và tham gia hiệu quả vào các quy trình quản trị đất đai. Các mục tiêu cụ thể của dự án L4A như sau:

Books

Nâng cao năng lực hỗ trợ

Năng lực của các thành viên LANDA và Ban hòa giải cơ sở / già làng trưởng bản được nâng cao để hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả quyền sử dụng đất và tài nguyên rừng của người dân tộc thiểu số.

Assembly Hall

Tăng cường tiệp cận thông tin

Tiếp cận thông tin về quyền sử dụng đất và tài nguyên rừng của người dân tộc thiểu số địa phương được cải thiện.

Bộ tài liệu
hướng dẫn

Các thành viên LANDA và Ban hòa giải cơ sở xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn về quyền tiếp cận sử dụng đất và tài nguyên rừng của người dân tộc thiểu số.

Desk and Stationery

Kiến nghị chính sách

Các thành viên LANDA và Ban hòa giải cơ sở / già làng trưởng bản đóng góp ý kiến vào xây dựng và giám sát thực thi chính sách liên quan tới quyền sử dụng đất và tài nguyên rừng.

Mobile Phone
Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

bottom of page