top of page

Đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số

(TN&MT) - Trong 2 ngày 26 - 27/5, tại Mai Châu, Hòa Bình, Tư vấn phát triển Kinh tế - Xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) đã tổ chức sự kiện truyền thông và tư vấn pháp luật và Hội thảo chia sẻ mô hình truyền thông, tư vấn pháp luật đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số.


Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ cho CISDOMA triển khai tại huyện Quế Phong của tỉnh Nghệ An và huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2022. Trong đó, có 13 xã thuộc huyện Quế Phong (Nghệ An) và 6 xã thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình).


Mục tiêu chung của dự án là phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hoà Bình thực hiện thành công quyền tiếp cận với đất đai của mình khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý được cải thiện.


Cán bộ CISDOMA giải đáp tư vấn các thắc mắc liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho phụ nữ DTTS ở bản Nhót


Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ nâng cao kỹ năng truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý về quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ cho cán bộ Trung tâm Trợ giúp viên pháp lý nhà nước và đội ngũ cán bộ chức năng cấp huyện, xã, trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ DTTS ở các địa phương.


Tại Hội thảo chia sẻ mô hình truyền thông, tư vấn pháp luật đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án; chia sẻ về kết quả dự án triển khai trên địa bàn huyện Mai Châu và Quế Phong…


Theo báo cáo của CISDOMA, từ 1/2020 đến nay, Dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực như: nâng cao năng lực cán bộ địa phương; xây dựng và sử dụng tài liệu truyền thông các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất; phụ nữ DTTS có nhận thức tốt hơn về các quy định này…


Đơn cử như: 76 sự kiện truyền thông quy định pháp luật đất đai đã được tổ chức tại 76 thôn, bản thuộc 19 xã vùng dự án với sự tham gia của gần 3.600 người dân (trong đó có 81,5% phụ nữ DTTS).


Trước đó, tại sự kiện truyền thông và tư vấn pháp luật với chủ đề bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất tại bản Nhót, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, CISDOMA và Phòng Tư pháp huyện Mai Châu để tuyên truyền cho các phụ nữ DTTS ở đây các quy định về pháp luật đất đai, bình đẳng nam nữ về quyền tiếp cận đất đai và giải đáp tư vấn các thắc mắc liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


Comments


bottom of page