top of page

Đất thổ canh là gì? Thủ tục chuyển đổi đất thổ canh sang đất thổ cư

Đất thổ canh, đất thổ cư là cách gọi rất phổ biến của người dân nhưng không được pháp luật quy định. Vậy, đất thổ canh là gì và thời hạn sử dụng đất thổ canh là bao nhiêu năm?


Ảnh minh họa

1. Đất thổ canh là gì?

Mặc dù được người dân sử dụng khá phổ biến nhưng pháp luật đất đai không có quy định hay giải thích thế nào là đất thổ canh.


Căn cứ theo thực tiễn và nghĩa của từ “thổ canh” có thể hiểu đất thổ canh là đất trồng trọt, dùng để chỉ loại đất có mục đích là canh tác nông nghiệp.


Đất thổ canh là cách gọi phổ biến của người dân, nhất là từ những năm 90 trở về trước. Hiện nay, cách gọi này dần được thay thế bằng thuật ngữ theo quy định của pháp luật đất đai là đất nông nghiệp. Bên cạnh đất thổ canh thì có cách gọi khác khá phổ biến là đất thổ cư (đất ở), mặc dù “đất thổ cư” không được pháp luật quy định hay giải thích nhưng khác với đất thổ canh, cách gọi đất thổ cư hiện nay vẫn rất phổ biến.


2. Thời hạn sử dụng đất thổ canh


Vì đất thổ canh là đất nông nghiệp, mà cụ thể hơn là đất trồng trọt nên thuộc nhóm đất sử dụng có thời hạn. Nói cách khác, đất thổ canh là loại đất có thời hạn sử dụng.


* Thời hạn sử dụng là 50 năm


Căn cứ khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc những trường hợp sau có thời hạn sử dụng đất là 50 năm: Đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.


Khi hết thời hạn 50 năm, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn là 50 năm.


* Thời hạn sử dụng không quá 50 năm


- Thời hạn Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê (không chắc chắn 100% sẽ được tiếp tục cho thuê).


- Thời hạn Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư đó hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.


Riêng dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn Nhà nước giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định theo quy định trên.


Tóm lại, đất thổ canh thường có thời hạn sử dụng là 50 năm, khi hết thời hạn sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc được xem xét gia hạn tùy vào từng trường hợp cụ thể như quy định trên.


3. Cách chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư


Chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư (đất ở) phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nói cách khác, hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư nếu có quyết định cho phép của UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất).


Để có quyết định cho phép của UBND cấp huyện nơi có đất cần thực hiện theo thủ tục dưới đây:


* Trình tự, thủ tục thực hiện


Bước 1: Nộp hồ sơ


- Hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển mục đích sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:


+ Đơn theo mẫu số 01.


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ hồng, Sổ đỏ).


- Nơi nộp hồ sơ


Cách 1. Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa ở cấp huyện để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Cách 2. Địa phương chưa tổ chức bộ phận một cửa hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì người tiếp tiếp nhận sẽ ghi vào sổ tiếp nhận và trao phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.


- Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.


Bước 3: Giải quyết yêu cầu


Trong giai đoạn này điều mà người dân cần quan tâm là nộp tiền theo đúng số tiền và đúng thời hạn ghi tại thông báo của cơ quan thuế.


Bước 4: Trả kết quả


Kết quả được trả cho người nộp hồ sơ trong vòng 03 ngày, kể từ ngày giải quyết xong.


* Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian nộp tiền) của người sử dụng đất.


Comments


bottom of page