top of page

Đắk Lắk: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai

Sáng 13-7, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh tại hai điểm cầu Ban Kinh tế Trung ương và tỉnh Đắk Lắk.


Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Trần Tuấn Anh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đồng chủ trì hội nghị.


Cùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.


Sau khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động, các nghị quyết và kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.


Kết quả, qua 8 năm thực hiện, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt được những kết quả đáng khích lệ; các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và thị trường bất động sản từng bước chặt chẽ, phù hợp thực tiễn…


Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, trong đó đáng chú ý là công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 còn nhiều hạn chế, chưa đánh giá hết lợi thế, tiềm năng đất đai của tỉnh; công tác quản lý đất đai ở cơ sở còn lỏng lẻo; việc thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn thiếu linh hoạt; phần lớn diện tích đất các nông, lâm trường bàn giao về địa phương quản lý đã bị lấn chiếm…


Đối với việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ nội dung, khách quan và toàn diện. Theo đó, đã đánh giá được kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tại địa phương; đánh giá sự chồng chéo, mẫu thuẫn giữa quy định trong Luật Đất đai năm 2013 với luật chuyên ngành có liên quan; những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Đất đai…


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk


Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên trong Ban Kinh tế Trung ương và sở, ngành có liên quan của tỉnh đã tập trung phân tích những tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 19 và công tác thi hành Luật Đất đai năm 2013. Qua đó kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành Trung ương sẽ có những chính sách, giải pháp đột phá nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai của địa phương.


Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị địa phương rà soát lại những mặt hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chủ động đề ra giải pháp để khắc phục có hiệu quả hơn. Đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ như: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trong việc sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật về đất đai để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với các quy định mới và tình hình thực tế, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người có đất bị thu hồi, chủ đầu tư và Nhà nước…


Đối với những ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành, các đồng chí trong Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW cần tiếp thu, tổng hợp để bổ sung cho công tác xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết.


Comentários


bottom of page