top of page

Đề xuất nộp giấy tờ làm sổ đỏ trực tuyến

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cho người dân nộp giấy tờ đề nghị cấp sổ đỏ online, không phải đến các cơ quan nhà nước như hiện nay.


Trong dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên môi trường điện tử.


Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong ba ngày, cơ quan nhà nước phải thông báo bằng văn bản qua Cổng dịch vụ công hoặc tin nhắn cho người dân. Trường hợp cần kiểm tra, xác minh hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả thì cơ quan nhà nước phải thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do.


Người dân làm thủ tục nhà đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh: Phạm Linh


Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng cách nộp tiền trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công. Cơ quan nhà nước sẽ thông báo cho người làm thủ tục nộp các giấy tờ theo quy định trước khi họ hoàn thành nghĩa vụ tài chính.


Kết quả giải quyết thủ tục đất đai được trả tại cơ quan nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, tùy theo yêu cầu của người dân. Người dân phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của nội dung hồ sơ kê khai và giấy tờ nộp.


Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, việc đăng ký biến động đất đai, cấp sổ đỏ cho người dân còn gặp khó khăn, nhất là tại địa phương có địa bàn rộng. Đề xuất nói trên nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của người dân và phục vụ chuyển đổi số.


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người dân.


Theo VnExpress

Comments


bottom of page