top of page

Đối thoại giữa các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk

Ngày 17/8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức đối thoại giữa Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk với 46 hộ dân là người dân tộc thiểu số tại chỗ ở Buôn Lang, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.
Tại buổi đối thoại, đại diện 46 hộ dân đã đề xuất 16 ý kiến, kiến nghị tới các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu xoay quanh những nội dung: Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi hơn 40,3 ha đất đang giao cho Công ty chia cho bà con để tự sản xuất; phương án giao khoán của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk thực hiện trong thời gian vừa qua là quá cao trong khi vườn cây ngày càng già cỗi, chi phí sản xuất tăng cao khiến bà con làm không đảm bảo thu nhập; chuyển đổi phương án, mô hình sản xuất...


Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, đại diện các sở, ban, ngành, UBND huyện Cư M’gar và Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk đã trả lời, phân tích rõ những quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai ở địa phương; sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phương án giao khoán, kế hoạch sản xuất của Công ty... để các hộ dân - đồng thời là hộ nhận khoán vườn cây hiểu và tuân thủ.


Đối với kiến nghị trả lại 40,3 ha đất tại Buôn Lang để bà con tự sản xuất, UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định là không có cơ sở. Bởi, diện tích đất này nằm trong diện tích đất trước đây đã được UBND tỉnh giao cho Nông trường cà phê Ea Pốk (nay là Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk) quản lý theo Quyết định 199/QĐ-UB ngày 22/11/1976. Diện tích đất này là diện tích thuộc sở hữu Nhà nước, nằm trong 692,79 ha được UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk thuê tại Quyết định 3389/QĐ-UBND ngày 12/11/2019, theo phương án sử dụng đất của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2228/QĐ- UBND ngày 22/8/2017 và Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 khi được sắp xếp cổ phần hóa theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Diện tích đất này đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 385947 ngày 13/7/2021.


Hằng năm, Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk đều trả tiền thuê đất cho Nhà nước. Do đó, việc sử dụng diện tích đất nêu trên để sản xuất kinh doanh là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty và hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc các hộ yêu cầu Công ty trả đất cho người dân để tự sản xuất là không có cơ sở.
Kết luận cuộc đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Tuấn Hà khẳng định: Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp của tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm hết mức và có nhiều chính sách ưu tiên đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của các buôn làng đồng bào dân tộc của tỉnh, trong đó có Buôn Lang không ngừng được nâng cao. Cuộc đối thoại với các hộ dân diễn ra công khai. Các ý kiến nêu ra được trả lời thẳng thắn. Các cấp chính quyền và Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của bà con, luôn luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Để giải quyết thỏa đáng kiến nghị của bà con, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đề nghị, Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk cần cầu thị hơn nữa, tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị của bà con Buôn Lang nói riêng và công nhân, người lao động trong toàn Công ty nói chung. Trong đó, xem xét đời sống, các phương thức khoán, chế độ chính sách, đặc biệt ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, những người lao động đã có đóng góp, cống hiến cho Công ty thời gian qua. Khi Công ty chuyển sang mô hình mới, phương án khoán mới cần có bước đi phù hợp, bàn bạc, giải thích cặn kẽ cho bà con hiểu. Cùng với đó, Công ty phải ổn định tâm lý, tạo niềm tin, đối với hộ làm khoán; rà soát lại hợp đồng giao khoán đã ký trước đây để có sự tính toán lại tỷ lệ ăn chia cho hợp lý.

Ông Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện, Trung tâm Khuyến nông tuyên truyền cho bà con hiểu về việc thay đổi phương án sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đối với huyện Cư M’gar cần tiếp thu ý kiến của bà con, rà soát lại những nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, trả lời thỏa đáng cho người dân. Đối với những trường hợp bà con đồng bào dân tộc thiểu số thực sự thiếu đất sản xuất thì cần rà soát kỹ lưỡng, tính toán phương án cấp đất cho bà con. UBND huyện cũng cần hỗ trợ hết mức để Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk ổn định sản xuất, yên tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các hộ dân cần tuân thủ pháp luật, tránh để đối tượng xấu lợi dụng kích động làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Ủng hộ phương án sản xuất của Công ty để ổn định sản xuất, tạo việc làm, hài hòa lợi ích để cùng nhau phát triển, xây dựng quê hương giàu đẹp.Comments


bottom of page