top of page

Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đất nông lâm trường 2004-2014


Tên văn bản: Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014


Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mã văn bản: 958/BC–UBTVQH13

Ngày ban hành: 16/10/2015


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page