top of page

Cần chuẩn bị gì khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân cần biết một số quy định như hồ sơ, thủ tục, số tiền phải nộp. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho vướng mắc của không ít người dân về việc cần chuẩn bị gì khi chuyển mục đích sử dụng đất?


Ảnh minh họa


1. Chuẩn bị tiền sử dụng đất


* Lý do cần chuẩn bị


- Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là khi chuyển các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp sang đất ở (đất thổ cư) là chi phí lớn, trong một số trường hợp tiền sử dụng đất có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.


- Nếu không nắm rõ hoặc không ước lượng được số tiền phải nộp thì trong nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có đủ số tiền cần phải nộp, khi đó dẫn tới tình trạng chậm nộp vào ngân sách nhà nước và bị tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế.


* Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng


Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tùy từng trường hợp khác nhau mà tiền sử dụng đất được tính theo cách khác nhau, cụ thể:


Trường hợp 1: Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở


Tiền sử dụng đất = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất nông nghiệp)


Trường hợp 2: Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng sang đất ở


Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất nông nghiệp)


Trường hợp 3: Chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở


- Không phải nộp tiền sử dụng đất


Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài từ trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc Nhà nước cho thuê thì khi chuyển sang đất ở sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất (theo điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).


- Phải nộp tiền sử dụng đất


+ Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp theo hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng trước ngày 01/7/2014 thì khi được sang đất ở sẽ tính tiền sử dụng đất như sau:


Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại


2. Biết được khả năng có được chuyển mục đích sử dụng đất


* Lý do cần nắm thông tin


Căn cứ Điều 52 Luật Đất đai 2013, trong trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cho phép chuyển dựa trên 02 căn cứ sau:


- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đây là căn cứ tiên quyết để UBND cấp huyện, cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, do vậy trong trường hợp biết rõ thông tin này sẽ giúp người sử dụng đất có phương án chuẩn bị về tài chính hoặc có thể tự thực hiện thủ tục này mà không cần thuê người khác.


- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.


* 1 số cách để biết thông tin


- Hộ gia đình, cá nhân hỏi trực tiếp công chức địa chính xã, phường, thị trấn nơi có đất (nên sử dụng cách này).


- Hộ gia đình, cá nhân có thể tự xem kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại trang thông tin điện tử của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đất.

Lưu ý: Nắm rõ thông tin không phải là việc bắt buộc nhưng sẽ giúp người dân biết được khả năng được chuyển mục đích sử dụng đất theo nhu cầu của mình.


3. Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất


Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:


- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng theo Mẫu số 01.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (Sổ đỏ, Sổ hồng).


Như vậy, có thể thấy thành phần hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất rất đơn giản nhưng cần ghi chính xác thông tin để tránh tình trạng sửa đổi hoặc trả lại hồ sơ, cụ thể:


- Tại mục kính gửi thì hộ gia đình, cá nhân ghi như sau: Kính gửi: Ủy ban nhân dân + tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có thửa đất.


Ví dụ: Muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thì ghi: Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức


- Địa điểm khu đất: Ghi theo địa chỉ thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.


- Để sử dụng vào mục đích: Ghi rõ mục đích sử dụng đất sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất (cần thiết ghi thêm thông tin về lý do xin chuyển mục đích sử dụng đất).


Comments


bottom of page