top of page

Chỉ thị 11 TTg về thực hiện NQ112 tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường


Tên văn bản: Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng


Ký ban hành: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 11/CT-TTg

Ngày ban hành: 04-04-2016


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page