top of page

Chỉ thị 15 TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


Tên văn bản: Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


Ký ban hành: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 15/CT-TTg

Ngày ban hành: 17-06-2019


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page