top of page

Chi tiết thủ tục hợp thửa đất theo quy định

Hợp thửa là gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sở hữu thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất.


Các mảnh đất hợp thửa thuộc cùng chủ sở hữu, nếu không thì cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi hợp thửa. Ảnh minh họa: LĐO


Điều kiện hợp thửa đất

Quy định về hợp thửa đất được nêu rõ trong Luật Đất đai 2013, theo đó:

Các thửa đất được hợp thửa phải liền kề nhau. Bởi khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất mới được hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Muốn phần diện tích thửa đất hình thành sau hợp thửa được giới hạn bằng ranh giới xác định thì các thửa đất ban đầu phải liền kề nhau.

Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng. Như vậy, đất không cùng mục đích sử dụng thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng một trong hai thửa trước khi tiến hành thủ tục hợp thửa và thửa đất hình thành từ việc hợp thửa sẽ có mục đích sử dụng giống nhau trên toàn diện tích thửa đất.

Diện tích thửa đất sau khi được hợp thửa không vượt hạn mức theo quy định. Tùy từng địa phương và mục đích sử dụng đất mà hạn mức này sẽ có khác nhau.

Nếu ngoài hạn mức theo quy định, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng áp dụng hợp thửa đất

Thủ tục hợp thửa đất áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

Thủ tục xin hợp thửa đất

Quy trình hợp thửa đất gồm các bước sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất hoặc phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. Cơ quan tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ và trong thời gian tối đa 3 ngày phải thông báo người muốn hợp thửa đất bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ ghi thông tin vào sổ tiếp nhận và đưa Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết

Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành đo đạc địa chính, lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính.

Bước 4. Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trả giấy chứng nhận cho người nộp đơn hoặc chuyển đến UBND cấp xã nếu người nộp tại UBND cấp xã trong vòng 3 ngày kể từ khi có kết quả.

Chi phí hợp thửa đất

Chi phí hợp thửa đất bao gồm lệ phí địa chính, lệ phí thủ tục, được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp người nộp muốn cấp đổi sổ đỏ thì sẽ phải nộp thêm lệ phí cấp đổi sổ đỏ.

Thời gian làm thủ tục hợp thửa

Thời gian xử lý hợp thửa không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ giấy tờ cần thiết. Với những nơi vùng sâu, vùng xa thì thời gian không quá 25 ngày làm việc. Thời gian trên chưa tính thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời gian người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính hay trưng cầu giám định, xem xét xử lý vi phạm luật đất đai.


Comments


bottom of page