top of page

Chuyển đổi đất là gì? Khác gì với chuyển mục đích sử dụng đất?

Chuyển đổi quyền sử dụng đất chủ yếu diễn ra tại khu vực nông thôn nhằm thuận lợi cho việc đi lại, canh tác nông nghiệp. Chuyển đổi không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.


Ảnh minh họa

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì?

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất, trong đó các bên (hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn) chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau (đổi đất nông nghiệp), các bên vừa là người chuyển đổi nhưng cũng đồng thời là người nhận chuyển đổi.

Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất có sự chệnh lệch thì một bên có nghĩa vụ thanh toán cho bên còn lại phần giá trị chênh lệch theo thỏa thuận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (đổi ngang).


Đối tượng chuyển đổi quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau.


Phân biệt chuyển đổi với chuyển mục đích sử dụng đất


Chuyển đổi quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau nhưng trên thực tế nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn. Để hiểu rõ sự khác nhau, LuatVietnam đã chỉ ra những những nội dung cụ thể trong bảng dưới đây:

Kết luận: Chuyển đổi quyền sử dụng đất là việc đổi đất nông nghiệp cho nhau, chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi mục đích sử dụng đất so với mục đích của thửa đất ban đầu. Đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau và tiến hành theo thủ tục khác nhau.


Comments


bottom of page