top of page

Dự án L4A kết thúc tốt đẹp

Sáng 26.5.2023, tại TP Hòa Bình, Helvetas Việt Nam và LANDA/CCRD tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu sổ. Dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu EU với mục tiêu thúc đẩy quyền đất đai cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía bắc. Sau 3 năm triển khai (từ tháng 7/2020 tới tháng 5/2023) dự án đã đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra, được nhà tài trợ EU, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương và người dân vùng Dự án đánh giá cao.


Nhân đây, Ban Quản lý Dự án L4A xin trân trọng cảm ơn các tổ chức, đơn vị và đặc biệt là người dân vùng dự án đã ủng hộ và hỗ trợ chúng tôi thực hiện thành công Dự án Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số (L4A), cụ thể là:

  • Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (nhà tài trợ)

  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  • Ủy ban Dân tộc của Quốc hội

  • Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật – Bộ Tư pháp

  • Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình

  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng

  • Chính quyền, các sở ban ngành liên quan của tỉnh Hòa Bình, tỉnh Cao Bằng gồm Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tư pháp Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Đà Bắc, Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) và 08 xã thuộc địa bàn Dự án (Vạn Mai, Chiềng Châu, Thành Sơn, Hiền Lương, Cao Sơn, Tú Lý, Thành Công, Minh Tâm);

  • Đội ngũ các chuyên gia thuộc LANDA, Hội Luật gia Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD, Học viện Hành chính Quốc gia, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Hòa Bình, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn…

  • Các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở, đội ngũ trưởng xóm, trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ đoàn thể địa phương, cán bộ các cơ quan ban ngành liên quan và toàn thể người dân vùng Dự án.

Xem thêm về ý nghĩa và tác động của dự án dưới góc nhìn của người dân vùng Dự án (video): https://youtu.be/QOXyOI-pbrQ


Một số báo đài trung ương và địa phương đã tới đưa tin về Hội thảo kết thúc Dự án như:

Hội thảo này đã chính thức khép lại các hoạt động của Dự án L4A. Nếu quan tâm tới các sản phẩm của Dự án, quý vị và các bạn có thể liên hệ với Helvetas Việt Nam hoặc CCRD (hoặc xem tại thư mục Sản phẩm Dự án L4A).


Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đối với Helvetas Việt Nam và CCRD trong các Dự án tiếp theo (Cập nhật các thông tin Helvetas Việt Nam trên Facebook)


Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thảo Kết thúc Dự án:

Ban Quản lý Dự án L4AComments


bottom of page