top of page

Hương Khê-Hà Tĩnh: Tập huấn hòa giải ở cơ sở, hòa giải tranh chấp đất đai


Huyện Hương Khê vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, hòa giải tranh chấp đất đai và một số kỹ năng xử lý đơn thư liên quan đến đất đai cho cán bộ chuyên môn 21 xã, thị trấn trên địa bàn. Đại diện Phòng phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp tỉnh; đồng chí Phan Kỳ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.


Tham gia lớp tập huấn lần này có 80 học viên là Chủ tịch UBND; Công chức: Tư pháp- Địa chính, Văn phòng – Thống kê của 21 xã, thị trấn. Các học viên được giảng viên truyền đạt và nghiên cứu một số nội dung cơ bản trong hòa giải cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai.Gồm: khái niệm về hòa giải; quy trình hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai. Cụ thể, trong quy trình hòa giải phải thực hiện 7 bước. Đặc biệt, cần lưu ý kỹ năng về phân tích vụ việc, dẫn chiếu các quy định pháp luật, trao đổi phương án giải quyết vụ việc.


Đối với hòa giải tranh chấp đất đai phải thực hiện theo Quy định pháp luật về tranh chấp đất đai theo Điều 202 Luật Luật Đất đai 2013; Nghị định 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 88, Luật Đất đai; Nghị định 01/2017 ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai tại khoản 57, Điều 2; Nghị định 148 /2020 ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai tại khoản 27, Điều 1….


Trong quá trình học tập, các học viên được thảo luận, phân tích, đánh giá chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hòa giải trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao nghiệp vụ, khả năng nhận định tình hình, xử lý các vụ việc đảm bảo quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.


Comments


bottom of page