top of page

Huyện Kim Bôi: Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Là địa phương được thụ hưởng nhiều chính sách phát triển KT-XH như Chương trình 135, chương trình hỗ trợ hộ nghèo phát triển bền nhanh, bền vững theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ, nhiều dự án thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng phải tiến hành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư…, trong khi đó, nhận thức của người dân về pháp luật chưa đồng đều đã phát sinh đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi đã chú trọng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm ANCT - TTATXH.


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Kim Bôi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện tiếp nhận 136 đơn thư của công dân, trong đó: 9 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo; 117 đơn kiến nghị, phản ánh. Chủ yếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng chuyên môn và UBND cấp xã. Tổng số đã giải quyết 131 đơn; còn 5 đơn đang được xem xét, giải quyết theo quy định.


Cũng thời gian trên trên địa bàn huyện phát sinh 4 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện. Trong quá trình thụ lý giải quyết, UBND huyện đã nghiên cứu, vận động công dân thực hiện quy định của pháp luật, qua đó có 3 công dân rút khiếu nại. Huyện đã rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Trong tổng số 136 đơn thư, có 127 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện đã hướng dẫn và chuyển đơn đến cơ quan chuyên môn, yêu cầu các đơn vị báo cáo và trả lời công dân theo quy định. Kết quả đến nay đã giải quyết xong 122 đơn, còn 5 đơn đang được xem xét giải quyết theo quy định. Huyện chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân. Theo đó, đã tiếp 95 đoàn với 137 lượt người; tiếp nhận 95 vụ việc (53 vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai; 23 vụ việc liên quan đến chế độ, chính sách; 4 vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng; 15 vụ việc hành chính và các nội dung khác).


Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện, công tác giải quyết đơn thư, KNTC trên địa bàn bàn còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Một số UBND xã chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hòa giải các vụ việc tranh chấp đất đai theo Điều 202, Luật Đất đai năm 2013. Dự án đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy được triển khai từ năm 2017 nhưng đến nay chưa hoàn thành; việc quản lý đất đai dựa trên các bản đồ giải thửa từ nhiều năm trước, trong khi thực trạng sử dụng đất có nhiều biến động, không được kịp thời chỉnh lý, đăng ký biến động. Còn có công dân không chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật, không khởi kiện vụ án hành chính mà viết đơn nhiều lần, gửi đến nhiều cơ quan gây phức tạp tình hình. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ có nguồn gốc đất do nông, lâm trường trả ra cho địa phương quản lý còn nhiều khó khăn, cần điều chỉnh…


Đồng chí Bùi Văn Điệp, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân để lắng nghe, tiếp thu và kịp thời giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Kịp thời giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân theo quy định pháp luật. Chủ động giải quyết các vụ việc về tranh chấp đất đai, đặc biệt là vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. UBND huyện đề nghị: Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn huyện Kim Bôi, để có căn cứ thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương. Kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo hướng xác định rõ không yêu cầu hộ gia đình đang sử dụng đất do nông lâm trường trả ra phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cần có quy định rõ về sơ đồ vị trí đất ở trong GCNQSDĐ đối với thửa đất có cả diện tích đất ở và đất nông nghiệp liền kề.Comments


bottom of page