top of page

Kỹ năng yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc1. Yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc


Đề đưa ra lời khuyên (tư vấn) chính xác, đúng pháp luật, cảm hoá, thuyết phục được đối tượng thì Hoà giải viên phải đề nghị đối tượng cung cấp đầy đủ các tài liệu (nếu có) phản ánh nội dung và diễn biến của vụ việc tranh chấp.


- Đối với những tranh chấp đơn giản, rõ ràng, sau khi nghe các bên trình bày, Hoà giải viên có thể phân tích, giải thích, huớng dẫn được ngay cho đối tượng.


- Đối với những vụ việc phức tạp, đã diễn ra trong một thời gian dài, vụ việc đã được một số cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân can thiệp hoặc giúp đỡ giải quyết, nhưng các bên tranh chấp vẫn không hài lòng và tiếp tục tranh chấp thì phải yêu cầu các bên cung cấp các chứng cứ và tài liệu có liên quan (nếu có) liên quan đến nội dung và diễn biến vụ việc (thông thường người tư vấn chỉ nhận bản sao chụp các giấy tờ, tài liệu đó sau khi đã đối chiếu với bản chính).


Trong trường hợp cần thiết, Hoà giải viên phải tự mình tìm hiểu, thu thập chứng cứ, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã từng tham gia giúp đỡ giải quyết, gặp người chứng kiến nghe họ trình bày về diễn biến và nội dung vụ việc mà họ biết được. Chỉ có như vậy thì Hoà giải viên mới có thê hiểu biết được bản chất vụ việc, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, từ đó đưa ra lời tư vấn chính xác, đúng pháp luật, cảm hóa, thuyết phục được các bên tranh chấp tự nguyện giải quyết bất đồng.


Trong phần lớn các vụ việc tranh chấp thường có các tài liệu, văn bản, thư từ giao dịch,... liên quan đến vụ việc. Những giấy tờ, tài liệu này là những chứng cứ pháp lý thể hiện nội dung, bản chất của vụ việc hoặc phản ánh diễn biến và quá trình giải quyết tranh chấp. Trong thực tiễn, có những vụ việc đối tượng chỉ trình bày vụ việc một cách chung chung, chưa muốn cung cấp cho Hoà giải viên những văn bản, chứng cứ mà họ cho rằng không có lợi ho mình. Hoà giải viên cần thuyết phục để họ cung cấp đầy đủ. Nếu các bên tranh chấp không cung cấp những tài liệu này thì việc hoà giải khó có thể chính xác và đúng pháp luật.


Sau khi đối tượng đã cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan, Hoà giải viên cần dành thời giản để đọc, nghiên cứu các giấy tờ, tài liệu đó, trong khi đọc có thể đồng thời hình thành luôn giải pháp trên cơ sở sắp xếp có tài liệu theo tầm quan trọng của vấn đề đưa ra.


Với những tài liệu Hoà giải viên không hiểu, không đọc được hoặc nghi ngờ về tính chân thực của nó thì cần hỏi lại đối tượng để khẳng định ngay. Trường hợp sau khi nghe đối tượng trình bày và nghiên cứu các tài liệu do đối tượng cung cấp thấy chưa thể đưa ra lời khuyên ngay được mà phải có thời gian nghiên cứu thì hẹn tư vấn cho đối tượng vào một ngày khác mà không nên vội vàng.


Kĩ năng quan trọng


- Hòa giải viên cần cân nhắc việc giữ giấy tờ bản gốc hay chỉ nên giữ hoặc mượn bản photo copy, hoặc chụp lại bằng máy ảnh, điện thoại di động có chức năng chụp ảnh.


- Lưu ý quan trọng là trong bất kể trường hợp nào cũng cần phải được sự đồng ý của người sở hữu giấy tờ đó. Trong trường hợp cần thiết phải làm giấy biên nhận về việc tạm mượn, giữ giấy tờ.


2. Ghi tóm tắt hoặc vẽ hình theo thời gian


Việc minh họa vụ việc theo sơ đồ có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau: bảng ngang, bảng dọc,...

Comments


bottom of page