top of page

Khởi động dự án hỗ trợ quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào DTTS tại Hòa Bình

Sáng 24.11.2020, Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) đã tổ chức Hội nghị khởi động tại Hòa Bình nhằm giới thiệu và thống nhất kế hoạch thực hiện dự án tại địa phương.


Toàn cảnh Hội nghị tại Hòa Bình.

Dự án L4A do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas và LANDA)/CCRD đồng chủ trì, thực hiện trong thời gian 03 năm từ 01/06/2020 đến 31/05/2023. Mục tiêu của dự án là góp phần thúc đẩy và tăng cường hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình và Nghệ An. Thông qua dự án, các thành viên LANDA và các ban hòa giải cơ sở sẽ được nâng cao năng lực để hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số đảm bảo quyền tiếp cận sử dụng đất và tài nguyên rừng, tham gia hiệu quả vào quy trình quản lý đất đai và góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các đối tác quan trọng của dự án tại Hòa Bình gồm Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Ngoại vụ, Sở KH&ĐT, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hòa Bình, chính quyền các huyện, xã thuộc địa bàn triển khai dự án, thành viên các tổ hòa giải cơ sở.

Các nội dung do Helvetas Việt Nam và LANDA/CCRD trình bày tại Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các đại biểu. Theo các đại diện địa phương, Hòa Bình là tỉnh nghèo, diện tích đồi núi chiếm tới 65% nên luôn thiếu cả đất ở và đất sản xuất cho người dân. Vấn đề tranh chấp đất đai chiếm trên 90% các đơn thư khiếu nại hàng năm, trong khi đội ngũ hòa giải ở cơ sở còn yếu do chưa được đào tạo bài bản, thiếu cả tài liệu hướng dẫn và kinh phí hỗ trợ. Tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số ở mức rất cao (hơn 70%) trong khi hiểu biết của người dân về pháp luật đất đai cũng rất hạn chế. Vì vậy, việc triển khai dự án L4A tại Hòa Bình được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả giải quyết các vướng mắc ở cộng đồng thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hòa giải, tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tới người dân, đóng góp vào quá trình xây dựng, giám sát thực thi chính sách liên quan tới quyền sử dụng đất và rừng tại địa phương.

Hevetas PR.

Comentários


bottom of page