top of page

Kon Tum: Tạo lập môi trường bình đẳng, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai

Những đổi mới tích cực của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cải cách thủ tục hành chính đã lập môi trường bình đẳng, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đáp ứng nhu cầu của người dân


Vừa qua, tỉnh Kon Tum đã có báo cáo tổng kết thi hành Luật đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum sau 7 năm triển khai thực hiện. Theo đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả khích lệ: thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời, lập, điều chỉnh, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.


Cùng với đó, việc triển khai thu hồi, giải phóng mặt bằng thi công nhiều công trình, dự án đảm bảo tiến độ; giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu quy hoạch mới, vừa khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, vừa tạo được nguồn vốn từ quỹ đất.


Người dân đã dần nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Những khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định.


Theo Sở TN&MT tỉnh Kon Tum, Luật Đất đai 2013 và những điểm thuận lợi trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai đã giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiết kiệm thời gian và chi phí; khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế-xã hội. Giải quyết được các vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai, giảm thiểu các đơn thư khiếu kiện về đất đai.


Việc sử dụng đất hiệu quả đã tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho người dân; thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có những chuyển biến rõ nét. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định an ninh, quốc phòng trên toàn tỉnh Kon Tum.


Comments


bottom of page