top of page

Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) và hiệu lực thi hành

Sáng 18/1, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều.

Trước khi biểu quyết, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tiếu đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) có hiệu từ 01/01/2025. Riêng Điều 190 và Điều 248 dự thảo Luật có hiệu lực từ ngày 1/4/2024.

Comments


bottom of page