top of page

Luật Lâm nghiệp năm 2017


Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.


Luật này đã được Quốc hội Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 15.11.2017.

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày ban hành: 28-11-2017


Ngày hiệu lực: 01-01-2019 (Luật Bảo vệ và phát triển rừng 29/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành)


Mã văn bản: Luật số 16/2017/QH14


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page