top of page

Luật Quy hoạch năm 2017Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.


Luật này đã được Quốc hội Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 24.11.2017.

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày ban hành: 26-12-2017

Mã văn bản: Luật số 21/2017/QH14


Xem chi tiết:

Luat Quy hoach 2017
.pdf
Download PDF • 1.77MB

Comentarios


bottom of page