top of page

Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch.


Luật sửa đổi này đã được Quốc hội Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 20.11.2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày ban hành: 20-11-2018

Mã văn bản: số 45/2018/QH14


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page