top of page

Người dân khi đi thuê đất có được cấp sổ đỏ không?

Thuê đất (thuê quyền sử dụng đất) gồm hai trường hợp: Nhà nước cho thuê đất và thuê lại quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Tùy từng trường hợp mà việc cấp sổ đỏ sẽ có sự khác nhau.


Trường hợp thuê đất của Nhà nước (Nhà nước cho thuê đất)


Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 99, Khoản 1 Điều 74 và Điểm a Khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai 2013, người được Nhà nước cho thuê đất từ sau ngày 1.7.2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Người được Nhà nước cho thuê đất từ sau ngày 1.7.2014 được cấp sổ đỏ. Nguồn: Báo Lao động


Trường hợp thuê đất của người sử dụng đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)


Thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác là một loại giao dịch dân sự mà cụ thể đó là một hợp đồng dân sự. Theo đó, các bên liên quan có quyền thỏa thuận nội dung của hợp đồng với điều kiện không trái luật, đạo đức xã hội.


Tuy nhiên, pháp luật đất đai có quy định một trong những trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận là trường hợp thuê, thuê lại đất của người khác.


Cụ thể, theo Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chỉ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới được cấp Giấy chứng nhận, các trường hợp còn lại người thuê, thuê lại đất của người khác không được cấp Giấy chứng nhận.


Tóm lại, người được Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất từ ngày 1.7.2014 sẽ được cấp Giấy chứng nhận và không phân biệt thuê đất trả tiền hàng năm hay trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.


Riêng trường hợp người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất khác sẽ không được cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.


Comments


bottom of page