top of page

Nghị định 01-2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 01/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 06-01-2017


Xem chi tiết:

bottom of page