top of page

Nghị định 102 CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai


Tên văn bản: Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 102/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10-11-2014


Xem chi tiết:

bottom of page