top of page

Nghị định 163 CP về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp


Tên văn bản: Nghị định về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải

Mã văn bản: 163/1999/NĐ-CP

Ngày ban hành: 16-11-1999


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page