top of page

Nghị định 170 CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh


Tên văn bản: Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải

Mã văn bản: 170/2004/NĐ-CP

Ngày ban hành: 22-9-2004


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page