top of page

Nghị định 2 CP quy định về giao đất lâm nghiệp


Tên văn bản: Nghị định Quy định việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải

Mã văn bản: 2-CP

Ngày ban hành: 15-01-1994


Xem chi tiết:

Commenti


bottom of page