top of page

Nghị định 25 CP chuyển đổi Công ty Nhà nước MTV thành Công ty TNHH MTV


Tên văn bản: Nghị định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải

Mã văn bản: 25/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 19-03-2010


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page