top of page

Nghị định 43 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đaiCơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 43/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15-05-2014


Xem chi tiết:

תגובות


bottom of page