top of page

Nghị định 47 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 47/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15-05-2014


Xem chi tiết:

bottom of page