top of page

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở


Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 15/2014/ NĐ-CP

Ngày ban hành: 27-02-2014


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page