top of page

Nghị quyết 112 QH về quản lý đất nguồn gốc nông lâm trường


Tên văn bản: Nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ giao đình, cá nhân khác sử dụng


Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Mã văn bản: 112/2015/QH13

Ngày ban hành: 27-11-2015


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page