top of page

Nghị quyết 12 CP triển khai NQ88 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 2021-2030


Tên văn bản: Nghị quyết Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 12/NQ-CP

Ngày ban hành: 15/02/2020


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page