top of page

Nghị quyết 120 QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS 2021-2030


Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030


Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Mã văn bản: 120/2020/QH14

Ngày ban hành: 19/06/2020


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page