top of page

Nghị quyết 22 CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất nguồn gốc nông, lâm trường


Tên văn bản: Nghị quyết về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 22/NQ-CP

Ngày ban hành: 01-03-2020


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page