top of page

Nghị quyết 539 QH13 về kết quả giám sát thực hiện chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS


Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ


Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Người ký: Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

Mã văn bản: 539/NQ-UBTVQH13

Ngày ban hành: 30-10-2012


Xem chi tiết:

Comentarios


bottom of page