top of page

Nghị quyết 795 QH14 về nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giảm nghèo


Tên văn bản: Nghị quyết Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi


Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Người ký: Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

Mã văn bản: số 795/NQ-UBTVQH14

Ngày ban hành: 30-10-2012


Xem chi tiết:

コメント


bottom of page