top of page

Nghị quyết 88 của Quốc hội phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS 2021-2030Tên văn bản: Nghị quyết Phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030


Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Mã văn bản: 88/2019/QH14

Ngày ban hành: 18-11-2019


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page