top of page

Nghị định 117-2010 NĐ-CP tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.DOCCơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 117/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 24-12-2010


Xem chi tiết:

bottom of page