top of page

Nghị định 119-2006 NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 119/2006/NĐ-CP

Ngày ban hành: 16-10-2006


Xem chi tiết:

bottom of page