top of page

Phù Yên (Sơn La): Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai tại 2 xã vùng cao

Tranh chấp đất đai giữa 4 bản của xã Bắc Phong và 1 bản của xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã diễn ra từ năm 2017. Bằng sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đến nay, người dân đã đồng thuận với kết quả giải quyết của UBND huyện, canh tác đúng ranh giới theo kết quả hòa giải, không còn hiện tượng lấn chiếm đất.


Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên Cầm Văn Đông trao GCNQSDĐ nông nghiệp cho bà con Suối Vạch.


Theo UBND huyện Phù Yên, nguyên nhân xảy ra tranh chấp do liên quan đến đường địa giới hành chính của 2 xã Kim Bon và Bắc Phong. Cụ thể, trước năm 1995, các hộ dân bản bản Suối Vạch, xã Kim Bon khai phá khu vực đang tranh chấp để trồng lúa nương và ngô. Đến năm 1995, thực hiện theo Chỉ thị 364, khu vực trên thuộc địa giới hành chính xã Bắc Phong, do đó, 4 bản xã Bắc Phong đã yêu cầu nhân dân bản Suối Vạch chuyển về canh tác theo đúng đường địa giới. Nếu hộ gia đình, cá nhân nào tiếp tục canh tác phải đóng phụ thu cho 4 bản xã Bắc Phong theo thỏa thuận.


Do các vụ từ năm 2013-2016, nhân dân 4 bản xã Bắc Phong thay đổi mức phụ thu nên tháng 1/2017, các hộ dân bản Suối Vạch tự ý đi phát cỏ dọn thực bì dọc tuyến địa giới với chiều dài khoảng 4km với mục đích tự phân chia đường địa giới để canh tác sản xuất. Từ đó, dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa người dân các bản.


Đã cấp GCNQSDĐ cho 92 hộ dân


Để giải quyết tranh chấp đất đai tại khu vực này, huyện Phù Yên đã thành lập các Đoàn công tác, Tổ công tác hướng dẫn UBND 2 xã Kim Bon, Bắc Phong tổ chức hòa giải, giải quyết tranh chấp. Xây dựng kế hoạch chi tiết từng ngày, tuần, tháng để tổ chức thực hiện phương án hòa giải; rà soát quỹ đất của bản Suối Vạch, xã Kim Bon mà các hộ đang quản lý, sử dụng làm căn cứ để tuyên truyền, cân đối đất sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân và thực hiện cấp GCNQSDĐ, đảm bảo các quyền lợi cho người sử dụng đất.


Đoàn công tác đã cùng UBND 2 xã, Bí thư chi bộ, trưởng 4 bản: Bưa Đa, Đá Phổ, Bãi Con, Bó Mý, xã Bắc Phong và bản Suối Vạch, xã Kim Bon, đại diện một số hộ dân có liên quan để tổ chức kiểm tra xác minh tại thực địa; đo đạc xác định diện tích, quy chủ hiện trạng sử dụng đất của các thửa đất, lấy ý kiến các bên tham gia.


Kết quả, diện tích đất tại khu vực tranh chấp là 260,05ha; 592 thửa đất với 129 hộ gia đình đang trực tiếp canh tác. Đã thống nhất giao cho nhân dân bản Suối Vạch, xã Kim Bon quản lý sử dụng ổn định và được cấp GCNQSDĐ là 158,29ha. Giao UBND xã Bắc Phong quản lý sử dụng theo quy hoạch, đề xuất phương án sử dụng đất trình UBND huyện phê duyệt làm căn cứ cấp GCNQSDĐ để sử dụng ổn định là 101,76ha.

Ông Cầm Văn Dương, Thành viên Tổ công tác giải quyết tranh chấp đất đai của UBND huyện cho biết: Kinh nghiệm để hòa giải thành công tranh chấp tại đây là tăng cường đối thoại trực tiếp giữa các hộ, các bản. Có những thời điểm, Tổ công tác của huyện đã lên ở lại với người dân cả tháng để đối thoại, tuyên truyền, tháo gỡ vướng mắc. Nội dung tuyên truyền vận động tới các hộ gia đình, tập trung về tầm quan trọng của sử dụng đất sản xuất một cách phù hợp và hợp lý, đối với từng cá nhân cũng như hộ gia đình trong phát triển sản xuất, đặc biệt là giữ gìn mối đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên địa bàn cũng như với các xã, bản giáp gianh.

Nhờ đó, đến ngày 16/6/2021, 16 hộ gia đình đầu tiên của bản Suối Vạch đã được trao GCNQSDĐ nông nghiệp với diện tích trên 21ha. Ngày 23/11/2021, 76 hộ dân tiếp tục được trao GCNQSDĐ với diện tích trên 69ha.


Ông Cầm Văn Đông, Phó chủ tịch UBND huyện Phù Yên, Trưởng đoàn công tác giải quyết tranh chấp đất đai khu vực này cho biết: Đến nay, huyện Phù Yên đã tổ chức trao 92 GCNQSDĐ đến bà con, diện tích trên 90ha. Các hộ dân tại khu vực tranh chấp đã giữ vững tình đoàn kết trong nhân dân, nhân dân bản Suối Vạch, xã Kim Bon và 4 bản xã Bắc Phong cơ bản nhất trí với kết quả hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai của UBND huyện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đời sống nhân dân dần ổn định.


Đặc biệt, việc cấp GCNQSDĐ cho người dân có ý nghĩa rất quan trọng, đã tuyên truyền cho bà con biết, nắm được quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Khi đã được cấp GCN, người dân có ý thức hơn trong quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới, theo quy hoạch, không lấn chiếm ở vị trí khác, không xâm lấn các hộ bên cạnh.


Tiếp tục tuyên truyền người dân san sẻ đất


Ông Phàng A Cháy, bản Suối Vạch, xã Kim Bon phấn khởi: Do thiếu đất nông nghiệp nên vừa qua có phát sinh mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Giờ được các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện cấp cho sổ đỏ, đại diện cho các hộ dân, chúng tôi cảm ơn các cấp các ngành. Bà con không phải lo lắng về đất sản xuất nữa. Từ nay về sau quán triệt tới bà con, đất được cấp ở đâu thì canh tác ở đó, đầu tư canh tác ổn định lâu dài và không tranh chấp. Nếu có vấn đề thì sẽ trao đổi với xã, với huyện.


Còn với bà Phàng Thị Xa, bản Suối Vạch, xã Kim Bon, từ khi xảy ra tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và Kim Bon được 4 năm rồi, nhờ sự vào cuộc tích cực của huyện, xã, hiện nay chúng tôi đã được tạo điều kiện cấp GCNQSDĐ. Chúng tôi yên tâm hơn để lao động sản xuất trên mảnh đất của mình.


Tuy nhiên, hiện nay, còn 26 hộ dân bản Suối Vạch, xã Kim Bon chưa có đất sản xuất, diện tích thiếu 17,87ha; 29 hộ đã được san sẻ đất nhưng ít, mới có đất canh tác trên 2.000m2/khẩu, diện tích được san sẻ 10,91ha.


Tổng diện tích đất tại khu vực tranh chấp là 260,05ha.


Với các trường hợp này, UBND huyện đã hướng dẫn UBND xã Kim Bon rà soát mối quan hệ của 48 hộ có nhiều đất canh tác trên diện tích đã hòa giải thành và 25 hộ có nhiều đất canh tác trên địa giới xã Kim Bon, làm căn cứ để tuyên truyền vận động các hộ có nhiều đất canh tác tiếp tục san sẻ cho các hộ có ít đất canh tác và không có đất canh tác; lập danh sách các hộ nhất trí san sẻ đất (hộ cho đất và hộ nhận đất) gửi Tổ công tác để tổ chức đo đất và giao đất tại thực địa.


Tiếp tục giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện hướng dẫn UBND 2 xã Kim Bon, Bắc Phong, các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực tranh chấp đã hòa giải thành lập hồ sơ đăng ký đất đai, phấn đấu hoàn thành cấp GCNQSDĐ đối với các thửa đất đủ điều kiện trong quý I/2022.Comments


bottom of page