top of page

Quyết định 03 Bộ NNPTNT về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 03/2005/QĐ-BNN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC GỖ ĐỂ HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2004/QĐ-TTG NGÀY 20/7/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Người ký; Bộ trưởng Hứa Đức Nhị

Mã văn bản: 03/2005/QĐ-BNN

Ngày ban hành: 07-01-2005


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page