top of page

Quyết định 06-2019 sửa đổi chính sách di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điệnTên văn bản: QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 64-2014 VỀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 06/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 1-2-2019


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page