top of page

Quyết định 134 của Thủ tướng về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sạch cho đồng bào DTTS


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 134/2004/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở, NHÀ Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải

Mã văn bản: 134/2004/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 20-7-2004


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page