top of page

Quyết định 1342 kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào DTTSTên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ DU CANH, DU CƯ ĐẾN NĂM 2012


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Mã văn bản: 1342/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 25-8-2009


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page