top of page

Quyết định 146 TTg về thu hồi đất nông lâm trường giao cho hộ đồng bào DTTS nghèo


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT CỦA CÁC NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG ĐỂ GIAO CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký; Thủ tướng Phan Văn Khải

Mã văn bản: 146/2005/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 15-6-2005


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page