top of page

Quyết định 1722 phê duyệt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững GĐ 2016-2020
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 1722/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 2-9-2016


Xem chi tiết:

Comentarios


bottom of page