top of page

Quyết định 33-2015 chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèoTên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 (CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2)


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 33/2015/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 10-8-2015


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page