top of page

Quyết định 32 TTg phê duyệt đề án tăng cường quản lý đất nguồn gốc nông lâm trường


Tên văn bản: Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng


Ký ban hành: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Mã văn bản: 32/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 07-01-2020


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page